.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג

יואב תורג’מן החל את תפקידו כמנכ”ל רפאל

יואב תורג’מן החל את תפקידו כמנכ”ל רפאל לאחר שנבחר ע”י דירקטוריון רפאל ומועמדתו אושרה ע”י הועדה לאישור מינויים בכירים בראשות השופטת שולמית איתן וע”י שר הביטחון, יואב גלנט והשר לשת”פ אזורי הממונה על רשות החברות הממשלתיות, דוד אמסלם. תורג’מן יחליף בתפקיד את האלוף (במיל) יואב הר אבן שמסיים 8 שנות כהונה כמנכ”ל רפאל.

 

דירקטוריון חברת רפאל החליט לפני כחודשיים לאמץ את המלצת וועדת האיתור ולבחור ביואב תורג’מן לתפקיד מנכ”ל רפאל זאת לאחר שנמצא כמועמד המתאים ביותר ועל בסיס הליך איתור ארוך וקפדני שבוצע בהתאם לחוזר ונוהל מינוי מנכ”ל בחברות ממשלתיות.

אל”מ (במיל’) יואב תורג’מן, בן 61, נשוי ואב לחמישה, שירת בתפקידי פיקוד ומטה בחיל הים ועם שחרורו הצטרף לתעשייה האווירית, תחילה לתפקיד ראש תכנית ה”חץ” ולאחר מכן למנהל מפעל מל”מ. החל משנת 2018 כיהן תורג’מן כמנכ”ל חברת “אלתא”.

יו”ר רפאל, הד”ר יובל שטייניץ הודה לשרים גלנט ואמסלם ואמר: “אני משוכנע שליואב תורג’מן יש את הניסיון, היכולות והכישורים הנדרשים להמשיך ולהוביל את רפאל באתגרים הרבים וביעדים הניצבים לפניה. לצד התמיכה במערכת הביטחון במלחמת “חרבות הברזל” והיכולת הייחודית של רפאל למצוא פתרונות טכנולוגיים יצירתיים, החברה נמצאת במגמת צמיחה משמעותית והביקוש למערכותיה נמצא בשיא של כל הזמנים. אני מבקש להודות לאלוף (במיל) יואב הר אבן על 8 שנים של הובלת רפאל להישגים ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך הדרך”. 

עם כניסתו לתפקיד אמר יואב תורג’מן : “אני נרגש להצטרף לחברת רפאל, שפועלה למען ביטחון המדינה מורגש ביתר שאת בימים אלו. רפאל מהווה מנוע צמיחה כלכלי במדינת ישראל ולאחר שנים בתעשיית הביטחון אפעל לשמר את מעמדה כחברה מובילה המתמודדת כל העת עם הצורך לשמור על היתרון הטכנולוגי והמבצעי של מערכת הביטחון ושל צה”ל. אני מבקש להודות לאלוף (במיל) יואב הר אבן על 8 שנות עשייה בחברה שהביאו אותה למקום המצויין בו היא נמצאת היום ולהודות לדירקטוריון רפאל על האמון ועל הבחירה”.

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד