.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג

אחריות תאגידית

"האחריות היא מחיר ההצלחה" - (ווינסטון צ'רצ'יל)

רפאל פורצת דרך לא רק בתחומי העשייה המסורתיים שלה אלא גם בהובלת נושא האחריות התאגידית. אנו רואים בתחום האחריות התאגידית חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית , ונדבך משלים לייעוד וחזון החברה. רפאל מחויבת לחוסנה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל, ושמה לה כיעד לתרום ולהצמיח את כלכלת המדינה, בדגש על חיזוק חוסנם הכלכלי והחברתי של יישובי הצפון.

ESG 20-21

מחויבות לעובדים

ההון האנושי הייחודי של רפאל, הוא סוד ההצלחה שלנו. אנו רואים בעובדים שלנו הנכס האסטרטגי[...]

קרא עוד

מחויבות ללקוחות- תמיכה ושימור

הארכת מחזור החיים: מדוע זה כל כך חשוב בתעשייה הביטחונית? חברת רפאל הגדירה את שימור[...]

קרא עוד

מחויבות לספקים

רפאל רוכשת שירותים ומוצרים מאלפי ספקים בארץ ובעולם. אנו שואפים לקיים מערכת יחסים

קרא עוד

ציות ואתיקה

רפאל הינה חברה גלובאלית, שלצד פיתוח ושימור מצוינות טכנולוגית, מחויבת לערכי ליבה של הגינות, התנהלות[...]

קרא עוד

קיימות ומחויבות סביבתית

כחברה ממשלתית אנו מחויבים להשקעה מתמדת בהגנת הסביבה, ומקדמים עקרונות פיתוח בר-קיימא. רפאל פועלת על-פי[...]

קרא עוד

מחויבות לחברה ולקהילה

חברת רפאל חרטה על דיגלה לפעול בקהילה ובמרחב הסובב אותה, מתוך תחושת אחריות, אכפתיות ושותפות[...]

קרא עוד

דוחות קודמים

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד