.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג
קו ייצור ברפאל- קרדיט דוברות רפאל

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023:

צבר ההזמנות בשיא של כל הזמנים ועומד על כ- 43.6 מיליארד ₪ לעומת 33 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד- עלייה של 32%. ההזמנות שהתקבלו בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 הגיעו לסך של 15.3 מיליארד ₪ - עליה של 48% לעומת התקופה המקבילה ב- 2022. המכירות בתקופה הגיעו לסך של 9.45 מיליארד ₪, עלייה של 22%.

חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ מפרסמת היום (חמישי) 30/11/23 את תוצאותיה הכספיות בסיכומו של הרבעון השלישי (יולי- ספטמבר) של שנת 2023, שהסתיים ב- 30/9/2023. היקף ההזמנות בסיכומם של שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 עומד על סך 15,350 מיליון שקלים, עלייה של 48%  לעומת שלושת הרבעונים הראשונים של 2022. צבר ההזמנות בשיא של כל הזמנים ועומד על כ- 43.6 מיליארד ₪  לעומת 33 מיליארד ₪  בתקופה המקבילה אשתקד- עלייה של 32%. בתקופת החודשים ינואר-ספטמבר 2023 גדל צבר ההזמנות בכ-8 מיליארד שקלים לעומת סוף שנת 2022, הגידול נובע מקבלת הזמנות בארץ ובחו”ל. מכירות החברה בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו בכ- 9,449 מיליון שקלים, בהשוואה לכ- 7,723 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-22%.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עומד על 119 מיליון ₪ (לעומת (40-) מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד). ברפאל מציינים כי הרווח הנקי נשחק זמנית בשל תמהיל הפרוייקטים והוצאות מימון וצפוי להתאזן בחישוב הכללי בסיכומה של שנת 2023.

מאז תחילת מלחמת “חרבות הברזל” רפאל מגוייסת באופן מלא למאמץ המלחמתי. כ- 1700 מעובדי החברה גוייסו לשירות מילואים, כ- 250 עובדים פונו מביתם בקו העימות, נהלי העובדה הותאמו על מנת לשמור על רציפות תפקודית. רפאל האיצה משמעותית פעילויות לאספקת מערכות רלבנטיות למאמץ המלחמתי ועברה לפעול במתכונת של 24/7.

 

יו”ר רפאל, ד”ר יובל שטייניץ: “רפאל מגוייסת באופן מלא לצד מערכת הביטחון בכל הנדרש במלחמת “חרבות הברזל”. לצד זאת אנו ממשיכים בפעילות העסקית ומסכמים את הרבעון השלישי המוצלח של שנת 2023 ורואים כי הביקוש למערכות רפאל בארץ ובעולם נמצא בעקביות בעלייה רצופה. אנו גאים בתרומתן של המערכות שלנו ללחימה-  מ”כיפת ברזל” ו”קלע דוד” המגנות על העורף הישראלי לצד מערכת “מעיל רוח” המגנה על לוחמי צה”ל בטנקים ובכלי הרק”מ בתמרון הקרקעי, אמצעי המודיעין ושלל החימושים המדוייקים. תודתי לעובדות ועובדי רפאל המוכשרים והמסורים, לחבריי ההנהלה והדירקטוריון”.

 

מנכ”ל רפאל, האלוף (במיל’) יואב הר-אבן: “לצד הפעילות האינטנסיבית לתמיכה בצה”ל ובמערכת הביטחון במלחמת “חרבות הברזל”, רפאל מסכמת רבעון מצויין נוסף ואנו מתקרבים לסיומה של שנת שיא בכל תחומי הפעילות ועם צבר הזמנות בהיקף של 43.6 מיליארד ₪ המבטיח את יציבות החברה בשנים הקרובות. ההשקעה המשמעותית של רפאל בהיקף של כ- 5 מיליארד ₪ בשנה בעולמות המחקר והפיתוח מאפשרת לה לממש את ייעודה ולהיות נדבך משמעותי בביטחון מדינת ישראל עם הישגים טכנולוגיים ומבצעיים”.

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד