.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג

מחויבות לחברה ולקהילה

חברת רפאל חרטה על דיגלה לפעול בקהילה ובמרחב הסובב אותה, מתוך תחושת אחריות, אכפתיות ושותפות מלאה עם הראשויות והקהילות השכנות. רפאל פועלת מיזה למעלה משני עשורים למען הקהילה ומקיימת פעילויות התנדבותיות רבות במעל ל-12 רשויות מקומיות, עם מגוון רחב של עשרות פרויקטים, בהם לוקחים חלק 2,500 עובדי רפאל שמתנדבים במסגרות שבועיות ולעיתים אף יומיומיות. על אף שמדובר בפעילות שהיא חלק בלתי נפרד ממדיניות החברה, רוח ההתנדבות ברפאל נובעת מעובדיה, היוזמים ושואפים כל הזמן להגדיל ולהרחיב את מרחב ההשפעה ואת כמות האוכלוסיות עבורן אנו מתנדבים. השותפות בקהילה וההתנדבות הינן חלק בלתי נפרד מה-DNA שלנו, ואנו גאים בזה מאוד. 

רפאל פועלת בקהילה בארבעה מישורי פעולה עיקריים:

  • קידום החינוך המדעי טכנולוגי- ליווי לימודיהם של תלמידים מצטיינים ושל תלמידים השואפים לשפר את הישגיהם בתחומים הטכנולוגיים. 
  • קידום אוכלוסיות הזקוקות לחיזוק- ליווי חברתי ולימודי של נוער בסיכון, נשים נפגעות אלימות ועוד. 
  • סיוע לבעלי צרכים מיוחדים-קיום פעילויות תמיכה לוגיסטיות ופיתוחים של אביזרי עזר לבעלי צרכים מיוחדים ולבתי ספר ומועדונים בעלי איפיון זה. 
  • "משואה-לתקומה"- הנחלת זיכרון השואה והטמעת המסר של "לעולם לא עוד" אימוץ בית לוחמי הגטאות, אימוץ ניצולי שואה והוצאת משלחת רפאל ל'מסע-החיים' בפולין בכל שנה. 

קהילה במספרים

  • עובדים מתנדבים בקהילה

  • תלמידים ובוגרים בתוכניות רפאל בקהילה מידי שנה

  • שותפות עם רשויות מקומיות

  • תוכניות ייעודיות לקידום בנות ללימודים טכנולוגיים

  • מלגות לתלמידים מצטיינים מידי שנה

  • תכניות בקהילה

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד