.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג

מחויבות לספקים

חברת רפאל משמשת במקרים רבים לקוח משמעותי וקריטי עבור ספקיה. רפאל רואה הזדמנות בחיזוק ספקיה במדדי איכות, בטיחות והעסקת עובדים, ובכך משמרת ספקים לאורך זמן.  רפאל מובילה מדיניות שמטרתה לוודא כי ספקיה פועלים על-פי אמות מידה ערכיות, שומרים על איכות הסביבה ומקפידים על כללי עבודה נכונים ומתן יחס הגון וראוי לעובדים, כפי שנהוג בחברות מתקדמות בארץ ובעולם. אנו שואפים להוסיף ערך בכל שלב משלבי שרשרת האספקה, תוך מיקוד ביצירת ערך מוסף ללקוחות מחד ולספקים מאידך.

אנו נותנים עדיפות לספקים מקומיים, שלהם יכולות הנדסיות וטכנולוגיות הנותנות מענה הולם לצרכי רפאל. רפאל פועלת כמיטב יכולתה בכדי לעודד את התעשייה בישראל הלכה למעשה, כאשר כ-70% בממוצע, מהיקף הרכש של רפאל, מבוצע אל מול ספקים בארץ והיתר אל מול חברות בחו”ל. 

היקפי פעילות הרכש של רפאל (ממוצע שנתי)

 • סך ביצוע הרכש במיליארדי ₪

 • סך ביצוע בארץ במיליארדי ₪

 • אחוז ביצוע כספי בארץ

 • כמות ספקים

 • כמות ספקים בארץ

 • כמות ספקים בצפון

** הנתונים נכונים לשנת 2019

מאגר הספקים של רפאל

רפאל רואה את ספקיה כנדבך חשוב וקריטי בהצלחתה העסקית, וכשותפים לעשייה החברתית והסביבתית למען חברה וסביבה טובות יותר. רפאל מקפידה על מוסר תשלומים בהתאם למוגדר בתנאי הזמנות הרכש והוראות החוק.  

רפאל כחברה ממשלתית נדרשת על-פי הוראות חוק חובת המכרזים- התשנ”ב-1992, שלא להתקשר בחוזה לרכש טובין, או ביצוע עבודה, או ביצוע שירות, או מקרקעין, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל ספק הזדמנות שווה להשתתף בו.  רפאל שואפת להתאים את מעגל ספקיה ככל הנדרש לצרכיה, תוך עמידה בדרישות החוק, לרבות עניין מחזוריות ותחרות שווה.  רפאל פועלת לעידוד הייצוא במדינה על ידי חיוב ספקיה בחו”ל לשיתוף פעולה עסקי ולרכש מהמשק הישראלי, זאת בהתאם לנוהלי הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי, המופקדת על נושא זה במדינה.

הגדרת דרישות לספקים

רפאל עובדת עם ספקים מוסמכים לתקנים של מערכות ניהול איכות כמו תקן 2008:ISO9001 , ותקן תעופה וחלל AS9100 . תקנים אלו כוללים ספקים בעלי טכנולוגיות רבות ומגוונות לרבות: תוכנה, עיבוד שבבי, יצרני אלקטרוניקה (חיווט וכרטיסים), תהליכים מיוחדים בנושאי צבע, ציפויים, מעגלים מודפסים, ריתוכים וטיפולים תרמיים.  ככלל, רפאל שואפת לביצוע התקשרויות עם ספקים העומדים בדרישות הבאות: 

 • עונים למפרטים
 • עומדים בלוחות הזמנים
 • מגלים היענות לדרישות רפאל
 • מחיריהם סבירים ותחרותיים
 • רמתם הטכנולוגית נאותה ומתאימה למוצרי רפאל
 • מפגינים חוסן כלכלי לאורך שנים
 • עומדים בדרישות האיכות ומוסמכים במערכת ניהול האיכות לתקני מערכת ניהול איכות (כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי הממונה על הבטחת איכות הספקים)

דיאלוג עם ספקים

רפאל הקימה פורטל ספקים שהוא מנגנון תקשורת דיגיטלי בין רפאל לספקיה, דרכו ניתן לבצע את כלל הדיאלוג העסקי הנדרש בין החברה לספקים באופן יעיל, מהיר ודיגיטלי.   הפורטל מאפשר לשני הצדדים לנהל, לעקוב ולבצע בקרה אחר הזמנות רכש.  הפורטל משקף לספקים את ציוני האיכות והעמידה בזמנים שלהם, ומקיים מנגנון זימון מבקרי האיכות ומתן תג שמיש.

 בשנת 2017 התקיים כינוס ספקים אשר מתקיים אחת לתקופה, בו נכחו מאות מספקי החברה בישראל.   במהלך הכינוס הוצגו בפני הספקים עקרונות החברה בהתקשרות עימם, והודגש להם כי רפאל מייחסת חשיבות להשתתפות פעילה של ספקיה בנושאי האחריות החברתית. נוסף על כך, מערך הרכש של רפאל מקיים מדי שנה מפגש סקר ספקים – PMR – עם הספקים המרכזיים בארץ.  במסגרת מפגש זה הספק נדרש להציג את פעילותו בתחומי האחריות התאגידית השונים. בשקף זה מציג הספק את פעילותו  על פי הקטגוריות הבאות:

 • זכויות עובדים
 • איכות הסביבה
 • סביבת עבודה/בטיחות
 • מעורבות חברתית בקהילה
 • אתיקה ניהולית בעסקים
 • עמידה בת”י 10000
Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד