.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג
הדמיה של שדה הקרב הדיגיטלי

הדק חכם

מערכת התקיפה הרשתית, ההופכת את שדה הקרב לאינטרנט מבצעי

את אותה המהפכה שהביא האינטרנט למרחב האזרחי, מביאה רפאל לצה"ל עם המערכת הראשונה מסוגה בעולם. הדק- חכם, מערכת דיגיטציה לשדה הקרב, המחברת את כל האוספים והתוקפים בשדה הקרב היבשתי, ומאפשרת סגירת מעגלי אש מהירה, מדוייקת, אפקטיבית ובטיחותית, למיקסום האפקטיביות המבצעית.  מערכת הדק חכם מספקת ללוחמים בשטח הבנה טובה יותר של שדה הקרב והצגה של כלל המידע המבצעי  על מסך אחד,  תוך התבססות על מודלים תלת-ממדיים של המרחב ושימוש בטכנולוגיה של מציאות רבודה.   המערכת, המתבססת על אלגוריתמים מתקדמים של בינת קרב ואינטליגנציה מלאכותית, למעשה מנהלת את תהליכי התקיפה ובוחרת לכל מטרה את החימוש האופטימלי, תוך שיקלול בזמן אמת של כל הנתונים הרלוונטיים כגון: מיקום התוקף ביחס למטרה, אפקטיביות החימוש, מניעת נזק אגבי או אירועי ירי דו-צדדי ועוד.  במילים פשוטות יותר: מערכת 'הדק חכם' יכולה להעניק לחייל הבודד את האפשרות לשתף במהירות מטרה לתקיפה עם מטוס ה-F-35, למפקד הטנק לתקוף מטרה שתועבר אליו מכל אמצעי איסוף אווירי' ולכלי השייט בים לתקוף מטרה שתועבר אליו מכל אמצעי גילוי כזה או אחר.

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד