.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג

מחויבות לעובדים

ההון האנושי הייחודי של רפאל, הוא סוד ההצלחה שלנו. אנו רואים בעובדים שלנו הנכס האסטרטגי החשוב והמשמעותי ביותר. כחברה מובילה בטכנולוגיות פורצות דרך, אנחנו מחויבים לשמור על רמת מצוינות ומקצועיות גבוהות. כ-87% מעובדינו הם בעלי תארים מתקדמים בהנדסה ובמדעים, עם מעל ל-400 בעלי תואר דוקטור (Phd).

רפאל מעסיקה כ-8,500 עובדים בשלוחותיה ברחבי הארץ, ומשקיעה משאבים רבים בטיפוח העובד, בפיתוח סביבת העבודה, בשוויון זכויות לכל עובדיה, ובאיזון בריא בין העבודה לחיי הפנאי והמשפחה. רפאל הינה המעסיק הגדול ביותר בצפון הארץ, ומפרנסת קרוב ל-20,000 בתי אב דרך קבלני משנה וספקי שירותים רבים.

 

איזון בית-עבודה

חברת רפאל מבינה כי האיזון בין העבודה לבין חיי הפנאי והחיים המשפחתיים של העובדים, מהווה אתגר משמעותי בשוק העבודה המודרני. החברה דוגלת בשימור האיזון העדין בין השניים, שכן איזון נכון מהווה גורם מרכזי של שביעות רצון העובד, והן מבחינת הישגים והצלחות בעבודה ובחיים האישיים. בין היתר, רפאל מציעה לעובדיה מגוון תכניות והסדרי תעסוקה המיועדים לתמוך בשילוב הזה: 

יום עבודה מקוצר לאימהות

אפשרויות לחלקיות משרה בתקופה שלאחר חופשת הלידה (80% משרה)

מעון יום לילדים מגיל 0 ועד גיל 6, הממוקם בתוך מכון דוד שבקריות, ומיועד לילדי עובדי רפאל . 

חופשות- המנהלים ברפאל מעודדים את העובדים לצאת לחופשות מרוכזות בהתאמה לחופשות במערכת החינוך. 

ימי חמישי ללא שעות נוספות

העסקה הוגנת

רפאל מחויבת ופועלת להעניק לעובדיה סביבת עבודה הוגנת, בטוחה, בריאה, תומכת ומאתגרת. רפאל משקיעה משאבים רבים לצורך ניהולם המיטבי, פיתוחם וטיפוחם האישי והמקצועי  של העובדים,  ומקפידה על שמירת זכויות האדם וצנעת הפרט , תוך מתן יחס מכבד והוגן כלפי כל עובד באשר הוא.

 

שיוויון זכויות בעבודה

מדיניות החברה קובעת מתן הזדמנות שווה לכל העובדים, החל משלבי הגיוס ועד יומם האחרון בחברה. עיקרון זה בא לידי ביטוי גם אל מול קידום הזדמנויות תעסוקה לאוכלוסיות מוחלשות, ולבעלי מוגבלויות. אנו ברפאל מתנגדים ושוללים בכל תוקף כל גילוי אפליה בכל הקשור להעסקת עובדים,  ופועלים כל העת למתן הזדמנויות תעסוקה שוות.

סביבת עבודה נקייה מהטרדות ואלימות

מדיניות החברה היא לספק לעובדים משני המינים סביבת עבודה מגוננת ונעימה החופשית מאלימות, מאיומים, ומהטרדה, מינית או אחרת, כדי למנוע ניצול מזיק של סמכות, ולקדם שוויון בין המינים בעבודה.

ברפאל יש אפס סובלנות להטרדות מיניות מכל סוג שהוא. הטרדה מינית פוגעת בכבודו של האדם, בפרטיותו, בשוויון בין המינים, ביחסי העבודה ובסביבת העבודה ומנוגדת למדיניות החברה. רפאל פועלת בכל הדרכים העומדו לרשותה על-פי חוק, כדי לחנך ולהסביר, במטרה למנוע מקרים של הטרדה מינית בקרב עובדיה או עובדים המועסקים בשטחה. המנהלים ברפאל מעודדים אווירה המאפשרת שיח, הגשת תלונות ללא חשש, ובירור וטיפול אפקטיביים במסגרת החוק, במקרים של תלונות על הטרדה מינית. 

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד